zondag 16 september 2012

Zaterdag 15 september

Gisteren stond er weer een kleutergym les op het programma.
Zoals altijd ben ik gestart met het controleren van de namen, de kinderen waarvan de naam was genoemd, mochten op de dikke mat gaan zitten.

Hier na zijn we verder gegaan met de inleiding. Eerst hebben we hoofd, schouder, knie en teen gedaan. Dit hebben we meerdere keren gezongen varierend van langzaam tot snel.
Na dit spel moest iedereen in een eigen hoepel gaan staan in een kring. 1 hoepel was daarbij vrij. Het kind rechts van de lege hoepel moest er in springen. Zo gingen we de hele kring rond. We hebben ook nog andere vormen van springen gedaan, zoals achteruit springen en een kikkersprong.
Daarna zochten alle juffen(hulpleiding) een plekje in de zaal. Ik ga de kinderen dan een opdracht om uit te voeren: ren, kruip, spring, etc. naar jufrouw .... Dit heb ik gedaan om de kinderen te laten oefenen met de namen van de hulpleiding.

Daarna was het tijd om op de toestellen aan de slag te gaan,
De volgende situaties stonden opgebouwd:
Een open kast met pittenzakjes om te oefenen met werpen en mikken.

Een redelijk hoog balk om te oefenen met het balanceren op een hoog vlak.

Rekstok, hier konden de kinderen zelf allemaal kunstjes op doen.

Laag wandrek met kleine matjes om te klauteren.

Hier klommen de kinderen aan de rechterkant van het wandrek omhoog. Vervolgens liepen ze over de banken naar de laatste trapezoide. Daar sprongen ze vanaf, waar na ze over de ringen richten de lage bank gingen. hier kropen ze overheen (onder de andere bank door).

Hier kon ook geoefend worden met het werpen en mikken/

Bij deze lange mat mochten de kinderen zelf kiezen wat ze wilden doen.

Halverwege de les hebben we een nog een dansje gedaan. Dit keer Ze kunnen zeggen wat ze willen.


Aan het einde van de les werden er weer twee spellen gekozen. Dit keer waren dat tikkertje en zakdoekje leggen.

Volgende week is er een opa en oma-les, waarbij de opa's en oma's mee komen gymen. Dus hier ga ik de komende week nog iets leuks voor bedenken.

Tot dan!
P.s. Sorry voor de slechte kwaliteit van de foto's.


zaterdag 8 september 2012

Zaterdag 8 september

Vandaag alweer de vierde les na de zomervakantie.
Na het oplezen van alle namen, ben ik gestart met schipper mag ik over varen. De eerste keer hadden de kinderen het nog niet zo goed door en renden door de hele zaal. Daarna heb ik uitgelegd dat ze alleen maar naar de overkant hoefde te gaan. Hierna ging het veel beter! Wanneer kinderen getikt waren, kwamen ze daarna ook in het midden staan. Zo krijg je dus steeds meer schippers. Uiteindelijk bleef er 1 kind over, dat de winnaar was.
Na schipper mag ik over varen ben ik door gegaan met ballenregen. Ik had een korf met tennisballen. Deze tennisballen gooide ik door de hele zaal. Tijdens het gooien gingen de kinderen de ballen verzamelen en zo snel mogelijk weer terug in de korf doen. De kinderen vinden dit altijd erg leuk om te doen.

Na deze twee spellen gingen we verder met de kern van de les. Vandaag stonden de volgende vijf toestelsituaties klaar:
De lage evenwichtsbalk. Hier kon er weer geoefend worden met balanceren. Dit is een onderdeel dat bijna iedere les wel weer terug komt. Dit doe ik omdat balans en evenwicht belangrijke dingen zijn om te ontwikkelen bij kinderen.

Lage kast - trampoline - hogere kast. Hier kon geoefend worden met het ophurken. Voor veel kinderen nog een stap te ver, maar zij vinden het vaak wel leuk om te springen op de trampoline.

De lange mat over een plank voor de koprol en door een trapezoide voor het duikelen. Het duikelen bleek vandaag ook nog lastig. Hier wil ik een volgende keer wat meer aandacht aan besteden.

Bij deze brug had ik 1 legger eruit gehaald. De kinderen konden hier zelf allemaal 'kunstjes' op doen.

Bij dit schuine vlak, gemaakt met een trapezoide, 2 banken en een dikke mat, werd er geoefend met rollen voorover. Dit konden de meeste kinderen al erg goed!

Halverwege de les ben ik even gestopt om een dansje te doen. Dit keer Tsjoe Tsjoe Wa

Na dit dansje heb ik iedereen een rol voorover laten maken op het schuine vlak, zodat ik kon zien wie dit allemaal al beheerste.
Daarna zijn de kinderen weer verder gegaan met het gymmen.

Aan het einde van de les hebben de kinderen alle kleine matjes opgeruimd, met hulp van de juffen. Dit vinden ze altijd erg leuk.
Nadat de matjes waren opgeruimd hebben we nog twee spellen gedaan. Vandaag werd er weer gekozen voor Roodkapje en tikkertje.

Ik vind het leuk om reacties te lezen, dus laat gerust iets achter wanneer je dit leest.

Tot de volgende week!

zaterdag 1 september 2012

Zaterdag 1 september

Vandaag stond er weer een kleutergymles op het programma.
Zoals altijd begin ik met het controleren van de namen, dit keer mocht iedereen op de dikke mat gaan zitten als zijn/haar naam werd genoemd.

Daarna zijn we met twee spellen gestart.
Bij het eerste spel rende iedereen door de zaal. Zodra ik 3x met de blokjes klapte, moest er goed opgelet worden. Dan kwam er namelij keen opdracht. Ik heb een aantal opdrachten gegeven:
- op de lange mat gaan zitten
- op de dikke mat gaan zitten
- 2 rode dingen aantikken en daarna op de grond zitten
- 2 blauwe dingen aantikken en daarna op de grond zitten
- de grond aantikken en verder rennen.

Het tweede spel dat we deden was: 'Wie niet lopen wil'.
Lopen werd daarna nog vervangen door andere woorden zoals, kruipen, rennen, springen, hinkelen.

Na deze twee spellen zijn we begonnen met het gymmen. Vandaag stonden onderstaande toestellen opgebouwd.

2 banken aan de trapezestokken. Hierbij kon er geoefend worden met balanceren op een labiel vlak van laag naar hoog. Het afspringen is voor veel kinderen nog een beetje eng, aangezien de bank dan wiebelt. Met hulp ging dit echter wel goed.

Een wandrek met een touw erdoor. De bedoeling was dat de kinderen hier het touw gingen volgen. dus eerst omhoog, vervoglens opzij, dan een stukje omlaag, weer opzij, weer omhoog, weer opzij en tot slot omlaag. Hierbij hebben de kinderen geoefend met het klauteren in diverse richtingen.

Bij de eerste trapezoide klommen de kinderen omhoog. Vervolgens liepen ze over de bank heen. Sommigen konden zelfs al op hun tenen lopen! Op het einde sprongen ze van de trapezoide af.

Hier waren drie verschillende kasten. Hierdoor konden de kinderen zelf kiezen op welke hoogte ze wilden. Het was de bedoeling dat ze met het touw naar de overkant zwaaiden. Hier sprongen ze dan op de lange matten er van af.

Van matje naar matje springen. Hier kon dus geoefend worden met het verspringen. De matjes heb ik gedurende les steeds een stukje verder uit elkaar gelegd.

Vanuit de plank konden de kinderen hier een rol voorover maken op de dikke mat. De bedoeling was eigenlijk om van te voren aan te rennen en dan te springen, maar dit bleek voor de meesten nog te lastig. Hierdoor gingen de meeste kinderen op de plank zitten en maakten vervolgens de koprol op de mat.

Halverwege de les hebben we nog een paar dingen met het parachutedoek gedaan.
Eerst gingen we golven maken, van klein tot groot.
Daarna hebben we nog het liedje van 'zo gaat de molen' gedaan. Hierbij lopen de kinderen rondjes met het parachutedoek. Zodra het snellere stukje begint draait iedereen zich om en 'rennen'we rondjes de andere kant op. Dit vinden de kinderen altijd erg leuk!

Aan het einde van de les mochten er weer twee kinderen een spel uitkiezen.
Vandaag werd er gekozen voor het zigeunerkindje en voor tikkertje.
Bij tikkertje laat ik de kinderen die af zijn altijd op een dikke mat zitten. Zelf zit ik hierbij. Op deze manier kan ik goed overzicht houden over de hele zaal en opletten wie er af zijn.
Tikkertje vinden de kinderen ook altijd erg leuk!

Ik zou het leuk vinden als jullie een berichtje achter laten na het lezen.

Tot de volgende week!
zondag 26 augustus 2012

Zaterdag 25 augustus

Gisteren stond alweer de tweede les van dit seizoen op het programma.
Dit keer weer gewoon zonder ouders.
Het was wel even spannend, aangezien er ongeveer 8 nieuwe kinderen bij mijn groep zitten.
 
We zijn begonnen met en spelletje pief, paf, poef. Hierbij staat 1 kind in het midden. De rest van de kinderen maakt een pistooltje met de wijsvinger en zingt dit liedje:
Pief, paf, poef
Daar is ... (naam kind) de boef
Met haar klappertjespistool jaagt ze iedereen uit school
Pief, paf, poef
Dan wijst het kind iemand aan. Diegene mag het kind dan gaan vangen en is de volgende die in het midden komt.
 
Na dit spel heb ik de kinderen in drie groepen verdeeld. Ieder groepje ging met een hulpleiding dingen met een bal doen, zoals overrollen en overgooien.
 
Hierna zijn we gestart met onderstaande toestellen.
Hier stond de evenwichtsbalk schuin. De kinderen konden hierbij het balanceren van laag naar hoog oefenen.

Bij dit goaltje kon er worden geoefend met mikken. Dit kon gedaan worden door te gooien, rollen of trappen met te bal.

Bij deze trapezoide mochten de kinderen zelf kiezen wat ze deden. Er werd veel aan gehangen.

Om naar het volgende toestel te gaan, werd er geslalomd door de plaatjes. Ook werd er nog over de ringen heen gelopen.

Hier staan twee verschillende kasten. De kinderen konden zelf kiezen van welke kast ze af wilde springen.


Bij deze drie banken kon er ook geoefend worden met het balanceren. Zowel op een lage bank als op een iets hogere bank. De meeste kinderen konden dit ook helemaal alleen.

Tot slot kon er bij deze mat nog geoefend worden met het rollen voorover.
 
Het laatste kwartier van de les werden er weer 2 spellen gekozen door de kinderen. Dit keer werd er gekozen voor Roodkapje en het Zigeunerkindje.
 
Ik zou het leuk vinden als jullie een reactie achter laten na het lezen van mijn blog :-)
 
Tot de volgende week!
 

zondag 19 augustus 2012

Zaterdag 18 augustus

Na een lange vakantie is de kleutergym eindelijk weer begonnen!

Om weer even aan de gym te wennen, stond er een ouder- en kindles op het programma. Alle papa's en mama's kwamen mee naar de gym.

We zijn de les gestart met een inleiding. Deze bestond uit twee onderdelen.
Bij het eerste onderdeel klapte ik met blokjes. Eerst langzaam en daarna steeds sneller. Dit bleef ik steeds afwisselen. De kinderen gingen samen met papa of mama door de zaal lopen op de maat van het klappen. Vooral als ik snel klapte, vonden de kinderen het erg leuk.
Daarna hebben we nog een aantal dingen op muziek gedaan: rennen, op de tenen lopen, hakken lopen, springen etc. Telkens als de muziek aan ging, maakten de kinderen (en ouders) deze beweging. Wanneer de muziek dan werd gestopt verzamelde iedereen zich op een bepaalde plaats, bijv. op een dikke mat of tegen de muur.

Daarna begon het spelen op de toestellen. Hieronder zal ik per situatie toelichten wat de kinderen deden.
2 banken, waarvan 1 omgekeerde bank. Hier konden de kinderen kiezen over welke bank ze heen wilden lopen. Op deze manier werd er geoefend met balanceren.

2 halve lange matten, bij 1 mat lag er een plank onder. Hier werd er geoefend met rollen voorover. Dit ging bij de mat met de plank uiteraard gemakkelijekr, omdat je dan bergaf rolt.

Bij deze situatie werd er geoefend met mikken en diepspringen. De kinderen liepen via de bank omhoog, daar konden ze dan pittenzakjes door de korf gooien en daarna sprongen ze van de trapezoide af.

Bij dit wandrek konden de kinderen klauteren. Daarna gingen ze er aan hangen en sprongen ze naar beneden.

Hier waren drie verschillende kasten. Bij elke kast konden de kinderen er van af springen. Dit werd steeds een stapje moeilijker bij de volgende kast.

Verder hadden we ook nog touwen waarbij geschommeld kon worden.

Halverwege de les heb ik met de kinderen en ouders het dansje van de Hockey Pockey gedaan.

Aan het einde van de les hebben we met z'n allen het zigeunerkindje gedaan. Daarna bleek er tijd over te zijn en hebben we nog een dansje gedaan. Dit keer Superman.

Na deze les heb ik alweer veel zin gekregen in volgende week. Dan horen jullie weer van mij!

P.s. Ik zou het leuk vinden als jullie ook reageren als jullie mijn berichtjes hebben gelezen. Dankjewel!

maandag 25 juni 2012

Zaterdag 23 juni

Op zaterdag 23 juni vond de jaarlijkse kleutermorgen van onze vereniging plaats. Deze ochtend vond plaats bij het plaatselijke zwembad. Om 9.00 verzamelden alle kinderen zich rondom het parachutedoek. Daar werden de kinderen in groepjes verdeeld, daarna gingen ze met hun hulpleiding naar het eerste spel.

Er waren vijf situaties:
  • Er was een grote zandbak waar de groepjes in het zand konden spelen.
  • Een andere spel was een plekje waar lekkere chips kettingen werden gemaakt.
  • Ook was er een klimtoestel waar de kinderen konden klimmen en glijden.
  • Bij het volgende spel kreeg iedereen een bekertje ranja en kon er op de trampolines gesprongen worden.
  • Verder was ook het verzamelpunt, het parachutedoek, een spel, waar er met het parachutedoek gespeeld werd.

Nadat de kinderen alle spellen hadden gehad, kreeg iedereen nog een lekker ijsje. Toen iedereen het ijsje op had, mocht er nog vrij gespeeld worden. Om 11.00 werd iedereen weer opgehaald door papa of mama.

Nu start de zomervakantie. Vanaf 18 augustus zal ik weer starten met het geven van de gymlessen. Dan zal ik ook weer verder gaan met mijn blogberichten.

Fijne vakantie allemaal!

zondag 17 juni 2012

Zaterdag 16 juni

Gisteren stond alweer de laatste reguliere gymles van het schooljaar op het programma. Volgende week nog een speciale les en dan lekker een paar weken vakantie (en uitslapen!).

We zijn de les gestart met het zigeunerkindje. Dit spel zal bij iedereen wel bekend zijn, denk ik. Daarna hebben we nog eens schipper mag ik over varen gedaan.

Na de inleiding, heb ik de groep in 3 groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg dan een eigen hulpleiding. Er waren drie toestelsituaties uitgezet waarop elk groepje steeds 10min. kon gymen. Het ging om de volgende situaties.
De eerste situatie was een lange mat met een plank eronder. Hier werden eerst verschillende loop en spring vormen geoefend: rennen, kruipen, springen, huppelen enz. Daarna werden er ook koprollen gemaakt van de plank af. Met het oudste groepje werd er ook geoefend met moeilijkere onderdelen van het turnen: rol achterover, handstand en radslag.

Situatie 2. De brug en een trapezoide + plank. Hierbij werden verschillende dingen geoefend, zoals: op de bank lopen en dan aan de hoogste legger hangen, duikelen en met de oudsten ook borstwaartsom.

Een lage balk en een bank. Hier werd ook vanalles geoefend. Netjes lopen, op de tenen lopen, springen, zelfs een paar zweefstanden, en een enkele koprol.

Als afsluiting werd er vandaag gekozen voor roodkapje en voor zakdoekje leggen.

Dit was een erg leuke les waarbij de kinderen veel bezig zijn geweest en veel hebben geleerd!